Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonych przez Sebastiana Grońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Groński PROMEDIA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. (Dalej właściciel, administrator lub sprzedawca)
 • 2. Serwis LikeFB.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.
 • 3. Klient oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • 5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na promowaniu ich profili w social media.
 • 6. W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 7. Serwis LikeFB.pl działa we współpracy z firmami trzecimi przy realizacji usług.
 • 8. Korzystanie ze strony oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą LikeFB.pl wymagają akceptacji regulaminu oraz przestrzegania jego zasad.
 • 9. Osoba chcąca złożyć zamówienie w serwisie (dalej klient).

 

REJESTRACJA KONT

 • 1. Rejestracja w serwisie LikeFB.pl jest opcjonalna i nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.
 • 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
 • 3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji adresu e­mail.
 • 4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 • 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez LikeFB.pl z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) („Ustawa o ochronie danych”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) („Ustawa o świadczeniu”).
 • 4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi LikeFB.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
 • 3. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 • 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 • 5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 • 6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 • 7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy LikeFB.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 • 8. Serwis LikeFB.pl nie bierze odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrypcji.
 • 9. Klient zamawiający usług oświadcza że jest właścicielem promowanego serwisu lub posiada prawa/pozwolenie do jego promocji.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.
 • 2. Usługi w serwisie mogą być kupowane za pośrednictwem mikropłatności poprzez sms, przelew, paysafecard.
 • 3. Zamówienia są realizowane maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
 • 4. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klient dostaje stosownego maila z informacją o zaczęciu realizacji jego zamówienia.
 • 5. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.
 • 6. Klient podczas zamawiania usług powinien podać informacje w odpowiednim formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia na temat adresów/linków które mają zostać promowane przez LikeFB.pl, w przypadku podania danych nieprawidłowych lub ich braku – klient otrzyma powiadomienie mailowe z prośbą o ich uzupełnienie. Czas realizacji zamówień złożonych nieprawidłowo zostaje w takiej sytuacji wydłużony o dodatkowe 7 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowych linków przez klienta.
 • 7. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą LikeFB.pl będą pochodzić z kont/profili z całego świata.
 • 8. Z powodów technicznych niektóre zamówienia mogą opóźnić się czasowo o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 • 9. LikeFB.pl nie oferuje możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, LikeFB.pl
 • 10. LikeFB.pl nie gwarantuje efektu stałego dla zakupionych usług, spadki/wzrosty te mogą wynikać z prowadzonego przez klienta konta, zasięgu organicznego, algorytmu serwisów lub ingerencji programami trzecimi.
 • 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 • 12. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zaburzyć możliwość realizacji usług w trakcie ich trwania, mowa tu np. o zmianie adresu promowanej strony czy skasowania promowanego linku.
 • 13. Klient korzystający z Naszych usług nie powinien korzystać z żadnych innych serwisów lub form nabijania sztucznej aktywności w innych serwisach w takiej sytuacji prawo do rekompensaty w wyniku spadków aktywności zrealizowanej usługi nie przysługuje.

 

REKLAMACJE

 • 1. Każdy z klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis LikeFB.pl.
 • 2. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel serwisu LikeFB.pl
 • 3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
 • 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 • 5. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email [email protected]
 • 6. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
 • 7. LikeFB.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
 • 8. Reklamacje Mikropłatności są obsługiwane przez pośrednika Cashbill.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 • 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje klientowi który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Rozliczenia transakcji w serwisie LikeFB.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Cashbill.
  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na zamówione produkty – prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie, bez składania zamówienia na stronie.
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
 • 3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania platformy LikeFB.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza  jego akceptację.
 • 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
  likefb.pl
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.