POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonych przez firme  firmę PROMEDIA Sebastian Groński z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200. (Dalej właściciel, administrator lub sprzedawca)
 • 2. Serwis LikeFB.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.
 • 3. Klient oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 4. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • 5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na promowaniu ich profili w social media.
 • 6. W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 7. Serwis LikeFB.pl działa we współpracy z firmami trzecimi przy realizacji usług.
 • 8. Korzystanie ze strony oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą LikeFB.pl wymagają akceptacji regulaminu oraz przestrzegania jego zasad.
 • 9. Osoba chcąca złożyć zamówienie w serwisie (dalej klient).

REJESTRACJA KONT

 • 1. Rejestracja w serwisie LikeFB.pl jest opcjonalna i nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.
 • 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
 • 3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji adresu e­mail oznacza ona również akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
 • 4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 • 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez LikeFB.pl z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) („Ustawa o ochronie danych”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) („Ustawa o świadczeniu”).
 • 4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • 5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi LikeFB.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
 • 3. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 • 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 • 5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 • 6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 • 7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy LikeFB.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 • 8. Serwis LikeFB.pl nie bierze odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrypcji.
 • 9. Klient zamawiający usług oświadcza że jest właścicielem promowanego serwisu lub posiada prawa/pozwolenie do jego promocji.
 • 10. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.
 • 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi których realizacja została przerwana lub utracona przez skasowanie linku lub profilu dla którego była wykonywana usługa, użytkownik w takiej sytuacji nie ma prawa do oczekiwania rekompensaty czy zwrotu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.
 • 2. Usługi w serwisie mogą być kupowane za pośrednictwem mikropłatności poprzez sms, przelew, paysafecard.
 • 3. Zamówienia są przekazywane operatorowi do 72 godzin od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Podany czas dotyczy jedynie przekazania zamówienia do właściwego wykonawcy zlecenia. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, zgrupowania/szkolenia kadry. Zamówienia są realizowane w ciągu 30 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
 • 4. Po dokonaniu zakupu klient otrzyma maila z informacją o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia.
 • 5. W wyniku dużej ilości zamówień usług lub wyboru większego pakietu realizacja zamówienia może się wydłużyć na okres nieokreślony o czym klient zostanie poinformowany.
 • 6. Klient podczas zamawiania usług powinien podać informacje w odpowiednim formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia na temat adresów/linków które mają zostać promowane przez LikeFB.pl, w przypadku podania danych nieprawidłowych lub ich braku – klient otrzyma powiadomienie mailowe z prośbą o ich uzupełnienie. Czas realizacji zamówień złożonych nieprawidłowo zostaje w takiej sytuacji wydłużony o dodatkowe 7 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowych linków przez klienta.
 • 7. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą LikeFB.pl będą pochodzić z kont/profili z całego świata, chyba że oferta na stronie informuje inaczej.
 • 8. Z powodów technicznych niektóre zamówienia mogą opóźnić się czasowo o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 • 9. LikeFB.pl nie oferuje możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, LikeFB.pl
 • 10. LikeFB.pl nie gwarantuje efektu stałego dla zakupionych usług, ewentualne spadki mogą wynikać z prowadzonego przez klienta konta, zasięgu organicznego, zmian algorytmów serwisów, ingerencji programami trzecimi lub innymi czynnikami.
 • 11. W serwisie LikeFb.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje takie jak: Błyskawiczna realizacja,  Stopniowe dodawanie czy Gwarancja Premium.
 • 12. Dodatkowa opcja Gwarancja Premium zapewnia jedno uzupełnienie aktywności na prośbę kupującego do 30 dni od momentu zakończenia realizacji usługi w przypadku spadku ruchu opisanego w punkcie 10. Gwarancja Premium zapewnia jedno darmowe uzupełnienie zakupionej usługi w przypadku spadku większego niż 35% zakupionego pakietu.
 • 13. Dodatkowa opcja błyskawiczna realizacja to usługa dodatkowa która gwarantuje wykonanie zamówienia klienta w pierwszej kolejności przed zamówieniami zwykłymi bez kolejki.
 • 14. Opcja stopniowego dodawania to dodatkowa opcja dla klienta polegająca na podzieleniu w czasie pozyskiwanej aktywności zamówionej w serwisie, jeżeli zamówiona ilość danej aktywności jest większa niż 200. Minimalne dodanie na jeden okres czasowy wynosi 100 i nie podlega zmianom. Użytkownik może podać informacje o czasie rozłożenia zamówienia w polu odpowiedzialnym za podanie linku dla zamówienia, jeżeli jednak tego nie zrobi rozłożenie w czasie będzie losowe. Zamówienia o zbyt małej ilości zostaną dodane tradycyjnie i nie podlegają reklamacjom.
 • 15. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 • 16. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zaburzyć możliwość realizacji usług w trakcie ich trwania, mowa tu między innymi  o zmianie adresu promowanej strony, skasowania promowanego linku, zamawiania kilku usług tego samego typu w tym samym czasie dla tego samego adresu.
 • 17. Klient korzystający z Naszych usług nie powinien korzystać z żadnych innych serwisów lub form nabijania sztucznej aktywności w takiej sytuacji prawo do rekompensaty w wyniku spadków aktywności zrealizowanej usługi nie przysługuje.

REKLAMACJE

 • 1. Każdy z klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis LikeFB.pl.
 • 2. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel serwisu LikeFB.pl
 • 3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
 • 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 • 5. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email [email protected].
 • 6. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
 • 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
 • 8. Reklamacje Mikropłatności są obsługiwane przez pośrednika Cashbill.
 • 9. Reklamacje SMS są obsługiwane przez pośrednika HotPay.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość na adres ([email protected]) z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności ; informacje o nazwie zakupionej usługi.
 • 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Rozliczenia transakcji w serwisie LikeFB.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Cashbill oraz HotPay.
  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na zamówione produkty – prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie, bez składania zamówienia na stronie.
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
 • 3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania platformy LikeFB.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza  jego akceptację.
 • 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
  likefb.pl